Medlemsmötet röstade JA
till företagets lönebud.

Med en rösts marginal röstade medlemsmötet JA till företagets lönebud på medlemsmötet den 15 september 2016. Budet skiljer sig föga överraskande från det centrala avtalets miniminivå på 2,0 % till potten, 0,2 % till den centralt avtalade deltidspensionen, samt 285 kronor i individgaranti. Avtalets totala värde blir därmed 2,2 %.

  • 2,0 % i pott till de olika lönegrupperna/stages.
  • 0,2 % till deltidspension.
  • 285 Kr i individgaranti.
  • Retroaktiv lön från den 1 april 2016.
  • Förmodad utbetalning den 25 november 2016.
Pott:  Att potten ökar med 2,0 % innebär att man lägger ihop arbetarkollektivets samlade löner och ökar summan med 2,0 %. Den ökningen delas sedan ut i varierande grad till individerna i gruppen. Det innebär att en del kommer få mindre än 2,0 %, samt att en del kommer få mer. För hela gruppen som sådan blir dock ökningen ändå 2,0 %.

Individgaranti:  Alla individer garanteras minst 285 kronor/månad i årets lönerevision. En del kommer få mer, men ingen kommer få mindre.

Retroaktivitet: Att lönen är retroaktiv från den 1 april 2016 innebär att företaget betalar ut löneförhöjningen mellan april och november som en klumpsumma med novemberlönen.