if-metall.se tar paus och byter klubb

Till följd av Ericsson AB:s kraftiga reduktion av arbetare i Borås under 2017 finns det inte längre resurser på plats för att driva webbsidan if-metall.se i den nuvarande klubbens regi.

Sidan kommer dock att leva kvar under samma namn, men dess innehåll kommer att anpassas efter en annan klubbs behov.

Som webbmaster för if-metall.se vill jag tacka alla IF Metallmedlemmar vid Ericsson AB i Borås samt alla andra som besökt vår hemsida sedan 2004, då sidan såg dagens ljus för första gången. På den tiden hette sidan verkstadsklubben.se, men i samband med sammanslagningen mellan Metall och Industrifacket 2006 byttes namnet till if-metall.se.

Från början användes sidan bara som ett arkiv för klubbens nyhetsbrev, men under åren växte sidan i omfång och fungerade länge som en facklig nyhetssida med tusentals unika besökare varje vecka. De senaste åren har dock ambitionsnivån skruvats ner kraftigt och sidan har mest kommit att handla om lokala klubbangelägenheter och avtal.

Målsättningen just nu är att den andra klubben ska ta över sidan i slutet av sommaren 2017.

Klas Gillberg,
webbmaster

VolvoBussarBorås

I F    M E T A L L    V O L V O    B U S S A R    B O R Å S

B o x   2 0 0 ,   5 0 1  1 3   B O R Å S