Magnus Persson  
Magnus Persson
ordförande
IF Metall Volvo Bussar Borås
 

IF Metall arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt inflytande och trygghet i din anställning. Genom att vi är många ökar våra möjligheter att påverka – både på arbetsplatsen och i samhället.

Facket är en förening för dig som är löntagare. Tillsammans är vi starka och kan försvara våra rättigheter gentemot arbetsgivarna. I facket kommer vi överens om vilken lön och vilka villkor vi ska kräva för vårt arbete, och att ingen av oss ska arbeta för mindre. Vi kallar det för det fackliga löftet. Utan löftet uppstår en negativ konkurrens på  arbetsmarknaden – om du sänker din lön så måste jag sänka min för att få behålla jobbet och så vidare.

A-kassan är en del av det fackliga löftet. När de arbetslösa får ersättning från a-kassan slipper de ta arbete till lägre lön eller sämre villkor, och kan på så vis hålla det fackliga löftet. En bra a-kassa tjänar alla löntagare på i längden.