Rast och paus

En rast är ett avbrott i arbetet och man är inte skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. När man har rast har man obetald fritid och har ingen arbetsskyldighet.

Huvudregeln för pauser är att arbetstagaren själv får ta de pauser som behövs och att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att detta är möjligt.
Rent praktiskt innebär en paus ett avbrott i arbetet för att t.ex. besöka toaletten, eller ta en kopp kaffe, etc.
Det finns ingen överenskommelse mellan företaget och facket om hur långa pauserna får vara, eller hur många man får ta på en dag - det är den enskilldes behov som styr. En paus ska dock aldrig vara onödigt lång; man gör vad man ska och återgår därefter till arbetet. Behöver man både en nypa luft och en kopp kaffe bör man därför ta med sig kaffet ut i samband med luftintaget.
En paus ingår i arbetstiden och man får inte lämna arbetsplatsen.