OBSERVERA att de gemensamma avtalskommentarerna uppdaterades senast 1 april 2016.

§ 12 Hemarbete

Betalning m.m. för hemarbete regleras i tim- och ackordslönebilagan.