OBSERVERA att de gemensamma avtalskommentarerna uppdaterades senast 1 april 2016.

§ 13 Avtalsförsäkringar

Arbetsgivaren ska hos FORA Försäkringscentral AB teckna försäkringsavtal om AFA-försäkringarna, dvs. Avtal om avgiftsbestämd omställningsförsäkring den 24 februari 2004,avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt Avtalspension SAF-LO enligt pensionsöverenskommelse mellan SAF och LO den 19 januari 2000.