OBSERVERA att de gemensamma avtalskommentarerna uppdaterades senast 1 april 2016.

§ 14 Giltighetstid

Avtalsperiod
Avtalet gäller för tiden från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Stockholm den 31 mars 2017

Teknikarbetsgivarna 

  Industrifacket Metall 

Klas Wåhlberg
Anders Weihe
  Anders Ferbe 
Veli-Pekka Säikkälä